ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   
 
 
 
    เดิมบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกของตำบล
  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นกระโดนขนาดใหญ่อยู่
ใกล้หนองน้ำนี้ ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า
"หนองกระโดน" การตั้งถิ่นฐานเริ่มประมาณปี 2535
ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ ขุนกระโดนว่าปี ซึ่งได้อพยพผู้คน และ
บ่าวไพร่มาตั้งถิ่นฐาน และเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและมีพระ
ธุดงค์องค์หนึ่งเดินทางมาจากทางภาคอีสานมาสร้างวัด
ร่วมกับขุนกระโดนว่าปีโดยตั้งชื่อว่า "วัดหนองกระโดน" พระธุดงค์องค์นั้นชื่อ หลวงพ่อพวง ซึ่งชาวบ้านได้ให้
ความเคารพนับถือมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อ่างทอง , ต.หูกวาง
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง , ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก , ต.หนองนมวัว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 
 
  
  ตำบลหนองกระโดนเป็น 1 ใน 16 ตำบลในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลหนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง
นครสวรรค์ประมาณ 25 กิโลเมตร ตำบลหนองกระโดนตั้ง
อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง ใช้เวลา 20 นาที (ทางรถยนต์)
  
  ตำบลหนองกระโดนมีพื้นที่ทั้งหมด 122.43 ตารางกิโลเมตร หรือ
76,518.75 ไร่
 
 
    ตำบลหนองกระโดน มีอากาศแห้งแล้ง
  ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซสเซียส
  ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดวัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน- พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงใน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปริมาณน้ำ ฝนตลอดปี
    825-950 มิลลิเมตร
 
 
    ตำบลหนองกระโดน เป็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาทางทิศตะวันตก มีน้ำจากคลองท่าจีนเป็นคลองสำคัญเหมาะที่จะพัฒนา
  เป็นระบบชลประทาน
              
   


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 6 


มอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 


พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2552