Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 สภาพพื้นที่แห้งแล้ง โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด
 
 
 
 
 
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. นางสาวทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ เพื่อพบประชาชน และร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลหนองกระโดน ดพื่อนำเข้าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมจำนวนมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 09.07 น. โดย คุณราตรี กองศรี

ผู้เข้าชม 289 ท่าน

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player