Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 " ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ รักประเทศไทย ต้องไปลงประชามติ "
 
 
 
 
 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตตำบลหนองกระโดน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

างสาวทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้  ในเขตตำบลหนองกระโดน    
ทั้ง  16  หมู่บ้าน  เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในการยังชีพ  
วันที่  15  มกราคม  2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2559 เวลา 09.18 น. โดย คุณราตรี กองศรี

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player