Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 "ปวงข้าพระพุุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน"
 
 
 
 
 
โครงการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเล็ก (รถไถเดินตาม) และแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเล็ก (รถไถเดินตาม) และแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน  หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ  จำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่ สำนักปลัด อบต.หนองกระโดน ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2556 วันอบรมจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 08.44 น. โดย คุณราตรี กองศรี

ผู้เข้าชม 514 ท่าน

 
 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player