ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๖ / ๒๕๕๗  
 

ด้วยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกระโดน ได้วางแผนการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๖ / ๒๕๕๗ ( ข้าว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสำปะหลัง ) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนการรับขึ้นทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 16.05 น. โดย คุณราตรี กองศรี

ผู้เข้าชม 238 ท่าน