Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 "ปวงข้าพระพุุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน"
 
 
 
 
ไฟฟ้าริมทางบริเวณตลาดเอื้ออารี
 

ตามที่มีผู้แจ้งขอให้ประสานเรื่องถังขยะ  ไฟฟ้าริมทาง บริเวณตลาดเอื้ออารี  อบต.หนองกระโดนขอเรียนว่ากำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.หนองกระโดน

วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 11.20 น. [ IP : 118.172.179.160 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player