หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการเสริมดินคันลำเหมือง สายหนองกลับ-กระบังขุนพระ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๑๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๖,๗๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการเสริมดินคันลำเหมือง สายหนองกลับ-กระบังขุนพระ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบ ๒๕๖๕ (๑๒,๙๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นซ์เตอร์ (กองช่าง) ปีงบ ๒๕๖๕ (๓,๔๙๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง ปีงบ ๒๕๖๕ (๓,๗๘๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ปีงบ ๒๕๖๕ (๗,๔๖๓ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านดอนดาวเรือง หมู่ที่ ๑๒ (เงินสะสมปี ๒๕๖๕ งบ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายเอเซีย - บ้านเนินส้มกุ่ย) หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๒๕๖๕ งบ ๔๓๒,๐๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๔ (เงินสะสมปี ๒๕๖๕ งบ ๖๓,๗๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44