หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
   ข่าวสรรหาบุคลากร    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ผลการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินคันลำเหมือง สายหนองกลับ-กระบังขุนพระ หมู่ท [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๕ จุด) หมู [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายเอเซีย - บ้ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินคันลำเหมืองพร้อมขุดลอกลำเหมือง (เริ่มจากอุ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๔ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านดอนดาวเรือง หมู่ที่ ๑ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินคันลำเหมือง พร้อมเสริมคันกั้นน้ำคันลำเหมือ [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินคันลำเหมืองนานางบรรจบ วรรณา ถึง นานายวิบูล [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.สายลำเหมืองบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านนายชะลอ-นายกฤช อุท [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (จาก ม.๒-ไดตะพาบ) หมู่ที่ ๑๖ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคลองกระบังขุนพระ บริเวณนานายนนท์ อยู่คง [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณฝั่งบ้านอาจารย์บุญ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายสมพงษ์ ไกรสร หมู่ที่ ๑๒ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเรียงหินเขื่อน ยาแนว พร้อมราวเหล็กกั้น สายหนองอำไพ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จากประตูโคกหม้อ - นานายมานพ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เริ่มจากบ้านนางลออ - เขต ม. [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น จากนานายประสงค [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น (บริเวณนานางทิ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกษม ฟุ้งสุ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเรียงหินเขื่อน ยาแนว บริเวณบ้านนางกาญจนา - บ้านนาย [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินคันลำเหมือง สายหนองกลับ-กระบังขุนพระ หมู่ท [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
 
  
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
     
 
หัตถกรรมหินอ่อน
 
วัดหนองกระโดน
  

 
     
 
นว 0023.4/ว11015 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/11033 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำไตรมาส 3  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว814 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10405 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 811 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรม และปรับกำหนดตารางอบรมใหม่หลักสูตรสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 780 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 812 ผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเพื่อประเมินมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 813 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.2/ว 10407 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10950 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10871 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/10869 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10868 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/800 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10867 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/11031 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว11032 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 10874 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้่ระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว804 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว803 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่2  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.กลางแดด บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
 
 
 
  


 
 


งานประปา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาแตก ณ หม [ 13 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมเปลี่ยนปั๊มน้ำและซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลใหม่ ณ วัดเ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


ลงพื้นที่สำรวจ ณ หมู่ที่ 12 เตรียมการทำทางระบายน้ำ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงเจตจำนง ตามนโยบาย งดรับ งดให้ (No Gift Policy [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.(Big Cleaning Day) [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 


บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 


ลงพื้นที่ดูระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวดอนยาว หมู่ที่ 15 [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


ลงพื้นที่เตรียมทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมดินคันคลองและเจาะบ่อบาดาล [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 29 


ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 


ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 51 


งานประปา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาแตก ณ หม [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับไฟไหม้พื้นที่ป่า [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 44 


ดับไฟไหม้ป่าหญ้าข้างทาง บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านเนินส้มกุ่ย [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 82 


การล้างทำความสะอาดใบพัดซับเมอร์ส ณ หมู่ที่ 12 ประปาบ่อลุงทัน [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 66 


เป่าล้างบ่อบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านพรหมเขต [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


เป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  บริการพื้นฐาน
  สังคม
  สาธารณูปโภค
  เศรษฐกิจ
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน