หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ทำการเลือกตัง หากไม่มีชื่อสามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อได้ที่นายทะเบียนำเภอภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สายด่วนเลือกตั้ง 1444
 
 
 
 


นายสุเมธ สุขสำราญ
กำนันตำบลหนองกระโดน
 
 


นางสาวกฤติยา แสงสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นายพยุง ชมชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2


นายบุญมี เพิ่่มการค้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


นายอรรถพล จันทร
กำนัน หมู่ 4


นางศิริพร นวลละออ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5


นายณัฐพล บุญยะพาส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6


นายสุเมธ สุขสำราญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นายพรชัย พรหมรำไพวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8


นายสำราญ ป้องป้อม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน