หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 


นายสนอง วงค์คล้าย
ประธานสภา อบต.
โทร : 081-9711700
 


นายวันชัย จันทร์เล็ก
รองประธานสภา อบต.
โทร : 061-3815264


นางสาวสมบัติ คงคร้าม
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 081-7838973
 
 


นายอนุสาตร์ ชมชาติ
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายขจร ปั้นนาค
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายถนอม เพ็ชนะ
สมาชิก อบต.หมู่ 2


นายเสมอ ชมชาติ
สมาชิก อบต.หมู่ 2


นางเพ็ญศรี พุทธเษม
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายพินิจ ศรีขวัญ
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายพยับ ปั้นนาค (เสียชีวิต)
สมาชิก อบต.หมู่ 4


นายประสิทธิ์ วงศ์เจริญ
สมาชิก อบต.หมู่ 4


นายวันชัย จันทร์เล็ก
สมาชิก อบต.หมู่ 5


นางคะนึง อุบลอ่อน
สมาชิก อบต.หมู่ 5


นายอนันต์ พวงนาค
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายไพศาล ธรรมชาติ
สมาชิก อบต.หมู่ 6
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-642-4794
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน