หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน จัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อเป็นการแสดงออก  การรวมน้ำใจของพสกนิกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระโดนและพื้นที่ใกล้เคียง       จึงได้ร่วมกันจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคมมหาราชินี   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา  87  พรรษา  12  สิงหาคม  2562  และในปีนี้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัยยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม    โดยจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล  ทำบุญตักบาตร  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ทำความสะอาดตกแต่งสถานที่ราชการ   ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
วันที่  12  สิงหาคม  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ เตือนใจ มิ่งเมือง

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player