หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางสาวทัศนีย์วรรณ  ปั้นนาค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2562  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และเรื่องอื่นๆ      
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 14.20 น. โดย คุณ เตือนใจ มิ่งเมือง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-0434
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน