หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

 
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
 

1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%
สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด
          - มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%
          - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
          - มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
          - มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%
          - มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%
          ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับบุคคลธรรมดาใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้
2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%
    กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
          - มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.03%
          - มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%  
          - มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%
          กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
          - มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.02%
          - มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%  
          - มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%  
          - มูลค่า 90 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%
          กรณีบ้านหลังอื่น ๆ
          - มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%
          - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%  
          - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%  
          - มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%
          กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก3. 3.กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2%
          - มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%  
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%  
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%  
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%  
          - มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7%4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
4.เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเพดานเป็น 3% เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี
         หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
          - มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%  
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%  
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%  
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%  
          - มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7%
          นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการนำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ เตือนใจ มิ่งเมือง

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-0434
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน