หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  19 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  10 พ.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่....) พ.ศ.....  29 มี.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565  25 ก.พ. 2565 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประจำปีการศึกษา 2565  10 ก.พ. 2565 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม  26 ม.ค. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564  26 ม.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  7 ม.ค. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ  16 พ.ย. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  22 ต.ค. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  22 ต.ค. 2564 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  7 ต.ค. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  7 ต.ค. 2564 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน  7 ต.ค. 2564 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  27 ก.ย. 2564 78
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน