หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (เดือนมกราคม)  5 ก.พ. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประจำปีการศึกษา 2564  27 ม.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องกำหนดขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  26 ม.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง  30 พ.ย. 2563 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำปี 2563(2)  13 พ.ย. 2563 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำปปี 2563  13 พ.ย. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  10 เม.ย. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง  13 พ.ย. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563 (สิงหาคม - ธันวาคม)  9 พ.ย. 2563 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  21 ต.ค. 2563 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  11 ก.ย. 2563 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564  2 ก.ย. 2563 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำเภอเมืองนครสวรรค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  2 ก.ย. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ยากไร้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2563  21 ส.ค. 2563 72
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-642-4794
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน