หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล   3 ธ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว   26 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   25 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   28 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   9 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บท และการสำรวจภาคสนาม   22 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   27 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี   8 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2561   12 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   12 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ค