หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  11 ก.ย. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ยากไร้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2563  21 ส.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563  30 เม.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์  24 เม.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  10 เม.ย. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประจำปีการศึกษา 2563  6 ก.พ. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564  2 ก.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   อำเภอเมืองนครสวรรค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  2 ก.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  21 ส.ค. 2563 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบ2563  1 ก.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ปี 2562  24 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  22 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63  18 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถาม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   8 มิ.ย. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-642-4794
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน