หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รา่ยงานผลแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)