หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ งดรับ งดให้ (No Gift Policy) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 134  
 
รายงานผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 119  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
ประก่าศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 147  
 
  (1)     2   
     

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน