หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

การคมนาคมในตำบลหนองกระโดนมีความสะดวกรวดเร็วมีถนน สายหลัก 1 สาย สามารถติดต่อกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้ คือถนนพหลโยธิน
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง

เหมือง จำนวน 6 แห่ง
แหล่งน้ำทีสร้างขึ้น      

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

สระหนองน้ำ จำนวน 10 แห่ง

บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 7 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 323 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

มีภูเขาทางทิศตะวันตก

มีน้ำจากคลองท่าขนมจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญ
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน