หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
นางสาวดลยา ลิ้มสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

ชาวตำบลหนองกระโดนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพราะศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนทำความดี และชาวหนองกระโดนยังยึดถือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยมีวัดและ สำนักสงฆ์ให้ชาวตำบลหนองกระโดนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาถึง 15 แห่ง
 

ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับ ผู้นำครอบครัวเป็นหลักประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะหากประชาชนในตำบลหนองกระโดน มีการศึกษาที่ดี ก็จะทำให้ประชาชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตำบลต่อไปได้
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง
 
 
โรงเรียนบ้านพรมเขต
โรงเรียนวัดสมานประชาชน
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
 
โรงเรียนวัดเขามโน
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
 
โรงเรียนศรีพูลราษฎรสามัคคี
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 ศูนย์
 

ในเขตตำบลหนองกระโดน มีสถานีอนามัยจำนวน 3 แห่งไว้ให้บริการกับประชาชนในตำบลและใกล้เคียง ได้แก่

สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลอง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเบน

สถานีอนามัยบ้านหนองกระโดน
 

ตำบลหนองกระโดนมีโครงการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสอดส่องดูแลให้ตำบลปลอดจากยาเสพติดและยังมีอาสาสมัครต่างๆดังนี้

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
  (ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ อบต.)      

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 107 คน
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน