หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน


นางราตรี กองศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
 
สำนักปลัด
 


นางเตือนใจ มิ่งเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนารีรัตน์ สายยวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางยศวรรณ จุ้ยกระยาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุมาลี ขำจาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


รหัท จันทร์ดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสาธิต บัวคลี่
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวอภัสนันท์ กันแย้ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน