หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
นางสาวดลยา ลิ้มสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

 
   

การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 

 
   

การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
 

 
   

ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์

การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม และมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 

 
   

สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 

 
   

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 

 
   

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อย

การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน