คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
บริการพื้นฐาน ( 13 )
11.02%
สังคม ( 54 )
45.76%
สาธารณูปโภค ( 44 )
37.29%
เศรษฐกิจ ( 7 )
5.93%