หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
พัฒนาด้านสาธารณสุข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ โดยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
พัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
ปฏิรูปองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-642-4794
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน